Tai Chi

IMG_4881-2v (Custom)

T’ai Chi Ch’uan’i bir ruh, zihin ve beden sağlığı için yapılan bir takım uyumlu hareketler olarak tanımlayabiliriz. Tai Chi eğitimi denge, esneklik ve alt ekstremite kuvvetini literatürle uyumlu olarak arttırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Yüzyıllarca dövüş sanatı olarak kullanılan Tai Chi Chuan günümüzde stres, artrit, hipertansiyon, denge bozuklukları ve bel ağrısı gibi problemlerin giderilmesinde solunum ve kan akımının düzenlenmesinde kullanılmaktadır.

Bütün TAO’cuların sağlık egzersizlerindeki mantığı, insanın kendisini her durumda olabildiğince gevşek tutmasını öğretmek ve bunu başarabilmesi için gerekli iç duyarlılığı geliştirmektir. Tai Chi Chuan aynı doğrultuda, ruhsal, zihinsel ve bedensel gerginlikleri yok ederek tüm organlarımızın, tüm yaşamsal işlevlerimizin ve etkinliklerimizin tam bir düzen ve uyum içinde olmalarını sağlamaktadır.

Tai Chi Chuan gizi yumuşak ve zorlamasız hareketlerle insanın tüm eklemlerine egzersiz yaptırmasıdır. Zihnimizdeki bütün olumsuz düşüncelerin, gerginliklerin, kuşkuların heyecanların kaçınılmaz olarak bedenimizde de bir takım olumsuz yansımaları bulunmaktadır. Bu nedenle bedensel gevşeme zihinde de boşalma sağlamaktadır